Cập nhật tiến độ dự án Belleville Hà Nội ngày 11/4/2017:

  • Một số căn đang thi công ván khuôn cột tầng mái
  • Một số căn đã thi công xong bê tông cột tầng mái
  • Một số căn đang thi công dầm sàn tầng 4

Dự kiến các căn đầu tiên sẽ được bàn giao trong quý II/2017.

Mọi thông tin về dự án B4 Nam Trung Yên, quý khách vui lòng liên hệ: